In gesprek met de G7

Op woensdag 29 augustus 2018 heeft ons bestuurslid Henk Gorissen namens De Foesbalbuun Parksjtad een gesprek gehad met de heren Carel Bouckaert en Bert Peels. Dit gesprek vond plaats op uitnodiging van de G7.

Zij vertelden ons allereerst het moeizame ontstaan van de G7. Een groep van 25 mensen was uitgenodigd door N. Janssen om gezamenlijk te overleggen of men iets voor Roda JC kon betekenen, zo niet dan kwam het voortbestaan binnen afzienbare tijd in gevaar. Van deze groep bleven er in eerste instantie 6 personen over die de benodigde garanties aan Frits, de mogelijkheden en de tijd wilden en konden vrijmaken. Hiermee was de G6 een feit. Men stond aan het begin van een zware klus. Allereerst moest men de eigenaar, dhr. Frits Schrouff, overtuigen en tegelijkertijd een plan opstellen zodat Roda over een jaar het negatieve eindresultaat van de voorliggende begroting seizoen 18-19 terug te brengen naar een nul resultaat.

Na een 5,5 uur durend gesprek met dhr. Schrouff stemt deze in nadat door de groep drie toezeggingen zijn gedaan.
1. De groep staat samen met Frits garant voor een evt. verlies (geraamd op 1,75 miljoen) op het einde van het seizoen.
2. De groep neemt voor één jaar het beheer over van de aandelen die in bezit zijn en blijven van Frits.
3. Het doel van de groep is om orde op zaken te stellen binnen de organisatie en wel binnen de mogelijkheden die er zijn binnen KKD met als eind doel een financieel “nul” resultaat aan het einde van het komende seizoen.

De start van het seizoen zou ook schulden vrij zijn. Hiervoor moest de €2 mln van AK die geblokkeerd stonden bij de notaris weer ter beschikking komen. Verder zou Frits alle vorderingen van hem laten vervallen.

Men beseft terdege dat men impopulaire maatregelen moest nemen maar openheid van zaken, kostenbesparing en daarmee clubbelang staan voorop.
Behalve de trieste maar niet te voorkomen impopulaire maatregelen op personeelsvlak zal de club de tering naar de nering moeten zetten waarbij iedereen ongeacht achtergrond zijn of haar steentje zal moeten bijdragen.
– Iedereen binnen de club die om welke reden dan ook een of meerdere gratis toegangskaarten heeft zal hiervoor dit jaar moeten betalen.
– Ook de leden van de G7 (inmiddels door toevoeging van Hessel Meijer) betalen hun entree, drank en andere consumpties.
– Behalve al deze maatregelen zal streng toegezien worden op de lopende bedrijfsvoering.
– Om transparant te blijven werken zal niemand van de groep na afloop van het jaar een functie binnen Roda JC direct of indirect accepteren c.q. voortzetten.
– Impopulaire maatregelen kan en zal men niet uit de weg gaan.

Men is reeds enige tijd aan het werk. In relatie tot de club heeft men elke veertien dagen overleg met het Platform en heeft inmiddels na de communicatie meeting geleerd dat er meerdere groepen (o.a. op social media) bestaan die kort bij de club staan, vandaar deze uitnodiging.

Inmiddels is er goed contact tussen Korotaev en de G7. Samen met Korotaev is men alle benodigde processen met de KNVB aan het doorlopen om zo toestemming te krijgen van de KNVB om een meerderheidsbelang binnen Roda JC te mogen nemen. Verder wordt er gewerkt aan een 4 jaren plan waarin staat opgenomen hoe de club zich onder Korotaev verder zal ontwikkelen en welke middelen hiervoor ter beschikking worden gesteld.
Alle partijen die zich nu aandienen moeten echter concreet iets te bieden hebben waarbij het belang van de club en de garanties van het voortbestaan de komende vier jaren als leidraad dient. Men kan het zich niet meer permitteren te lang langs de zijlijn te staan anders is de tijd te kort om iets fatsoenlijks op poten te zetten. Daarom is de G7 geïnteresseerd in alle belanghebbenden die een investering in de club zien zitten.

Men zegt toe ons regelmatig te zullen willen informeren, men beseft dat zonder brede steun van de achterban de kans van slagen nihil is.
We zijn van mening dat we jullie deze informatie niet te mogen onthouden, anders heeft een dergelijk gesprek geen waarde.
Van onze zijde merken we op dat men zich geruime tijd de gelegenheid nam om te informeren en geïnformeerd worden, dat men oprecht geïnteresseerd is in de club en dat men van goede wil is. Laten we hopen dat deze ingrediënten voldoende zijn om de club weer in de goede richting te loodsen. Alle schijn van slagen heeft het in ieder geval.

NB. Dit verslag is met medeweten van de G7 geplaatst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *