In gesprek met de G7

Op woensdag 29 augustus 2018 heeft ons bestuurslid Henk Gorissen namens De Foesbalbuun Parksjtad een gesprek gehad met de heren Carel Bouckaert en Bert Peels. Dit gesprek vond plaats op uitnodiging van de G7.

Zij vertelden ons allereerst het moeizame ontstaan van de G7. Een groep van 25 mensen was uitgenodigd door N. Janssen om gezamenlijk te overleggen of men iets voor Roda JC kon betekenen, zo niet dan kwam het voortbestaan binnen afzienbare tijd in gevaar. Van deze groep bleven er in eerste instantie 6 personen over die de benodigde garanties aan Frits, de mogelijkheden en de tijd wilden en konden vrijmaken. Hiermee was de G6 een feit. Men stond aan het begin van een zware klus. Allereerst moest men de eigenaar, dhr. Frits Schrouff, overtuigen en tegelijkertijd een plan opstellen zodat Roda over een jaar het negatieve eindresultaat van de voorliggende begroting seizoen 18-19 terug te brengen naar een nul resultaat.

“In gesprek met de G7” verder lezen